Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

majcia
majcia
majcia
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
8445 5f18
majcia
majcia
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu vialittlewhitelies littlewhitelies
majcia
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vialittlewhitelies littlewhitelies

October 11 2018

majcia
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
3965 9e16
Reposted fromblubra blubra viaSurvivedGirl SurvivedGirl
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
majcia
5916 34ad 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
majcia
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viaanything anything
majcia
majcia
9770 b717
majcia
7887 af48
Reposted fromonlyman onlyman vialittlewhitelies littlewhitelies

July 16 2018

majcia
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl