Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

majcia
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittlewhitelies littlewhitelies
majcia
majcia
5804 bdcc
majcia
9666 27f4 500
majcia
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittlewhitelies littlewhitelies
majcia
Reposted fromFlau Flau vialittlewhitelies littlewhitelies
majcia
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman vialittlewhitelies littlewhitelies
majcia
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall vialittlewhitelies littlewhitelies
majcia
majcia
5805 f4cc
majcia
Reposted fromkriokineza kriokineza viaskrzacik skrzacik
majcia
7869 227a
Reposted fromskrzacik skrzacik
majcia
7880 d151
Reposted fromskrzacik skrzacik
majcia
7885 6506
Reposted fromskrzacik skrzacik
majcia
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaoutoflove outoflove
majcia
8034 7a1a 500
Reposted fromoutoflove outoflove
majcia
8036 4d2e 500
Reposted fromoutoflove outoflove

February 25 2018

majcia
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
majcia
majcia
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viabetterthanlies betterthanlies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl